هیتر هویه چیست؟

خرید هیتر و هویه

هیتر هویه نیز مانند دیگر ابزار و لوازم تعمیرات موبایل از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شرایطی مطلوب و بهینه ای برای لحیم کاری قطعات آسیب دیده فراهم می سازد.

هیتر هویه از مهم ترین ابزار در تعمیرات الکترونیک می باشد که این قطعات در تعمیرات موبایل یا لپ تاپ و یا تبلت به کار رفته و بدون داشتن ابزاری چون هیتر هویه تعمیرات موبایل امکان تعمیرات این قطعات وجود ندارد.

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان

هیتر هویه

فن دودگیر WanFeng

۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان