دستگاه التراسونیک موبایل چیست؟

قیمت خرید التراسونیک مدل Yaxun YX-3080

دستگاه التراسونیک تعمیرات موبایل از بهترین دستگاه های شستشوی قطعات موبایل نسبت به سایر شیوه های دیگر شستشو می باشد که از مزیت مهم این دستگاه می توان به شستشوی قطعات ریز موبایل اشاره کرد.

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۶۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان