دستگاه التراسونیک موبایل چیست؟

قیمت خرید التراسونیک مدل Yaxun YX-3080

دستگاه التراسونیک تعمیرات موبایل از بهترین دستگاه های شستشوی قطعات موبایل نسبت به سایر شیوه های دیگر شستشو می باشد که از مزیت مهم این دستگاه می توان به شستشوی قطعات ریز موبایل اشاره کرد.

۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان