دستگاه التراسونیک موبایل چیست؟

قیمت خرید التراسونیک مدل Yaxun YX-3080

دستگاه التراسونیک تعمیرات موبایل از بهترین دستگاه های شستشوی قطعات موبایل نسبت به سایر شیوه های دیگر شستشو می باشد که از مزیت مهم این دستگاه می توان به شستشوی قطعات ریز موبایل اشاره کرد.

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۸۲۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴۳۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۹۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان