دستگاه التراسونیک موبایل چیست؟

قیمت خرید التراسونیک مدل Yaxun YX-3080

دستگاه التراسونیک تعمیرات موبایل از بهترین دستگاه های شستشوی قطعات موبایل نسبت به سایر شیوه های دیگر شستشو می باشد که از مزیت مهم این دستگاه می توان به شستشوی قطعات ریز موبایل اشاره کرد.

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان