هیتر هویه چیست؟

خرید هیتر و هویه

هیتر هویه نیز مانند دیگر ابزار و لوازم تعمیرات موبایل از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شرایطی مطلوب و بهینه ای برای لحیم کاری قطعات آسیب دیده فراهم می سازد.

هیتر هویه از مهم ترین ابزار در تعمیرات الکترونیک می باشد که این قطعات در تعمیرات موبایل یا لپ تاپ و یا تبلت به کار رفته و بدون داشتن ابزاری چون هیتر هویه تعمیرات موبایل امکان تعمیرات این قطعات وجود ندارد.

۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان