هیتر هویه چیست؟

خرید هیتر و هویه

هیتر هویه نیز مانند دیگر ابزار و لوازم تعمیرات موبایل از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شرایطی مطلوب و بهینه ای برای لحیم کاری قطعات آسیب دیده فراهم می سازد.

هیتر هویه از مهم ترین ابزار در تعمیرات الکترونیک می باشد که این قطعات در تعمیرات موبایل یا لپ تاپ و یا تبلت به کار رفته و بدون داشتن ابزاری چون هیتر هویه تعمیرات موبایل امکان تعمیرات این قطعات وجود ندارد.

۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان