هیتر هویه چیست؟

خرید هیتر و هویه

هیتر هویه نیز مانند دیگر ابزار و لوازم تعمیرات موبایل از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شرایطی مطلوب و بهینه ای برای لحیم کاری قطعات آسیب دیده فراهم می سازد.

هیتر هویه از مهم ترین ابزار در تعمیرات الکترونیک می باشد که این قطعات در تعمیرات موبایل یا لپ تاپ و یا تبلت به کار رفته و بدون داشتن ابزاری چون هیتر هویه تعمیرات موبایل امکان تعمیرات این قطعات وجود ندارد.

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۹۶۰,۰۰۰ تومان

هیتر هویه

فن دودگیر WanFeng

۳۹۵,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰۵,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۷۱۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان