هیتر هویه چیست؟

خرید هیتر و هویه

هیتر هویه نیز مانند دیگر ابزار و لوازم تعمیرات موبایل از اهمیت بالایی برخوردار بوده که شرایطی مطلوب و بهینه ای برای لحیم کاری قطعات آسیب دیده فراهم می سازد.

هیتر هویه از مهم ترین ابزار در تعمیرات الکترونیک می باشد که این قطعات در تعمیرات موبایل یا لپ تاپ و یا تبلت به کار رفته و بدون داشتن ابزاری چون هیتر هویه تعمیرات موبایل امکان تعمیرات این قطعات وجود ندارد.

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان