7,720,000 تومان
5,940,000 تومان
7,310,000 تومان
6,380,000 تومان

لوپ و میکروسکوپ

دوربین حرارتی QianLi Super Cam

28,100,000 تومان

لوپ و میکروسکوپ

لوپ 2 چشمی مدل Relife RL-M3 STL2

10,750,000 تومان
6,750,000 تومان
7,370,000 تومان

لوپ دو چشم (آنالوگ)

لوپ حرفه ای 2 چشمی مدل Yaxun AK10

6,800,000 تومان

لوپ دو چشم (آنالوگ)

لوپ 2 چشمی Sunshine SZM45-B1

7,170,000 تومان
10,700,000 تومان
14,350,000 تومان
7,900,000 تومان8,700,000 تومان
18,900,000 تومان
7,930,000 تومان